Startup 4.0 đang là 1 xu hướng rất phổ biến hiện nay với các mô hình kinh tế chia sẻ, Internet of Thing, và nhiều mô hình mới khác. Đặc điểm của startup 4.0 đó là mức đầu tư không lớn, triển khai nhanh và có thể đo lường hiệu quả trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, để thành công thì cần rất nhiều kinh nghiệm, sự hỗ trợ và cả sự may mắn. Ở Việt Nam, câu chuyện Startup 4.0 được nói đến quá nhiều, tuy nhiên chúng tôi không tin vào điều đó, bởi vì thực tế sẽ khác biệt rất nhiều, khiến các bạn trẻ khởi nghiệp bị ảo tưởng dẫn đến thất bại.

Mô hình Startup 4.0 ở Việt Nam sẽ theo dạng trung gian kết nối trong các lĩnh vực như đi lại,giao hàng, ăn uống, mua sắm, việc làm, giáo dục, y tế, … Tuy nhiên theo kinh nghiệm của chúng tôi thì xây dựng được một Startup 4.0 khó 1 thì để hoạt động hiệu quả sẽ khó gấp 10, gấp 100 lần. Bởi vì ở Việt Nam có sự giao thoa phức tạp của nhiều hình thái kinh tế, xã hội, trong đó xu hướng công nghệ mới lại thường tập trung vào các thành phố lớn và tầng lớp trẻ tuổi.

Vì vậy, theo chúng tôi, cần có sự nghiên cứu nghiên túc và thật kỹ lưỡng cho các dự án Startup 4.0, tránh tình trạng như hiện nay với hàng trăm Startup 4.0 nhưng hiệu quả rất thấp.

Hiện tại, chúng tôi đang có các nghiên cứu và kế hoạch hoàn chỉnh về các mô hình nền tảng 4.0 – kinh tế chia sẻ như: Nền tảng gọi xe, nền tảng fintech, nền tảng thương mại điện tử, nền tảng về giao hàng, nền tảng về đại lý mới, nền tảng giúp việc, nền tảng việc làm, vv…. Nếu bạn có nhu cầu và đủ điều kiện cần thiết, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ xây dựng các nền tảng này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *