Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp
Thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới

Hoàn thiện hệ thống pháp lý
Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp
Thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhật, với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *